opc_loader

Wensenlijst

U wil graag leren schieten met een vuurwapen?
Lid worden van schietclub Gunsmoke Plus?
Een vuurwapen bezitten?

Hier vindt U stap voor stap hoe dit mogelijk wordt:
 

U drukt dit pdf document (VL1) af en vult volgende gegevens in: Naam, Voornamen, Straat en Nr, Postcode, Gemeente, Tel, Datum, Geboortedatum,
Geboorteplaats, E-mail, kruis A,B,C & D aan en plaats uw handtekening onderaan.

U voegt hieraan toe een ORIGINEEL Uittreksel uit het Strafregister (art 596.1-5) dat niet ouder is dan 3 maand
(vroeger genoemd bewijs van goed gedrag en zeden), dit kan U bij uw gemeentedienst bekomen.
Let op dit moet vermelden: sportschutterslicentie.

U drukt dit pdf document (VL3) af, vult uw gegevens in en gaat langs bij een arts voor een
handtekening dat u op dat moment psychisch en fysisch geschikt bent om vuurwapens te hanteren,
ook dit document mag niet ouder zijn dan 3 maand.

U maakt een kopie van uw identiteitskaart (voor –en achterkant) en voegt dit eveneens toe.

U komt langs bij ons met deze documenten.

Vervolgens wordt Uw dossier nagekeken, eventueel aangevuld en eventuele vragen beantwoord.
Uw voorlopige licentieaanvraag wordt de dag nadien opgezonden naar FROS.

U betaalt een eenmalige bijdrage (indien U nog geen lid bent geweest) van € 100.

U betaalt jaarlijks € 175 lidgeld. Dit wordt uitgerekend zodat Uw lidgeld vervalt op het einde van het kalenderjaar.
Bijvoorbeeld indien U lid wordt op 15/07 dan betaalt U € 81 jaarlidgeld en de eenmalige bijdragen € 100.
Eind december ontvangt U een betalingsuitnodiging van € 175 om Uw lidgeld te verlengen met 1 jaar.

Tevens is er een jaarlijkse bijdrage van € 13,5 voor het FROS.
Dit zorgt dat U automatisch verzekerd en aangesloten bent en een licentie kan aanvragen.

De aanvraag voor de voorlopige licenties kost € 12.

PROMOS:
Een tweede familielid en inwoner op hetzelfde adres betaalt jaarlijks de helft van het lidmaatschap of € 87,5.


Een lid welke een nieuw lid aanbrengt verlengt zijn lidmaatschap gratis met 1 jaar. (nvt op aanbrengen van familieleden op hetzelfde adres)


Tussen 2 a 3 weken ontvangt U thuis uw voorlopige licenties & schuttersboekje.
De voorlopige licenties zijn 1 jaar geldig, binnen dit jaar dient U een theoretisch & praktisch examen af te leggen,
alsook (zoals elk jaar) minimaal 12 schietbeurten hebben.

De theorie is in te studeren, deze downloadbare pdf bevat de vragen en antwoorden voor het theoretisch examen.

Tijdens de eventuele lessen wordt U volledig voorbereid op het praktisch examen.

Nieuwe schutters volgen bij ons 4 verplichte lessen.
Als voorbereiding op het praktisch examen, het leren omgaan met diverse vuurwapens, als veiligheid voor U, ons en de andere leden.
(25 euro per les van telkens 1 uur + verbruikte munitie).

U komt zo vaak als U wilt, zo lang als U wilt met de clubwapens die U wilt zo veel als U wilt (tijdens de openingsuren).

Nadat u 6 maand lid bent, geslaagd voor de theoretische & praktische proef en minimaal 12 schietbeurten heeft kan u overgaan tot de aanvraag van een Definitieve SSL. Hiervoor komt U langs met volgende documenten:

 •  U drukt dit pdf document (VL2) af en vult volgende gegevens in:
  Naam, Voornamen, Straat en Nr, Postcode, Gemeente, Tel, Datum, Geboortedatum, Geboorteplaats, E-mail, aanvinken wapencategorieen: A,B,C,D en dat u in het bezit bent van een sportschuttersboekje, alsook dat u in het bezit bent van een voorlopige sportschutterslicentie en vult de gevraagde gegevens in, vergeet niet het document te ondertekenen.

 •  U voegt hieraan toe een Origineel Uittreksel uit het Strafregister (art 596.1) dat niet ouder is dan 3 maand
  (vroeger genoemd bewijs van goed gedrag en zeden), dit kan U bij uw gemeentedienst bekomen. Let op dit moet vermelden: sportschutterslicentie

 • U drukt dit pdf document (VL3) af , vult uw gegevens in en gaat langs bij een arts voor een handtekening dat u op dat moment psychisch en fysisch geschikt bent om vuurwapens te hanteren, ook dit document mag niet ouder zijn dan 3 maand.

 • U maakt een kopie van uw identiteitskaart (voor -en achterkant) en voegt dit eveneens toe.

 • Alsook een kopie van uw sportschuttersboekje waaruit blijkt dat u minimaal 12 schietbeurten heeft gehad.
  (Zorg dat uw naam is ingevuld bovenaan elk blad).

 • Verder voegt U de bekomen attesten van het slagen van de theoretische & praktische proeven toe.

 • Recente pasfoto


De kostprijs voor de aanvraag van een definitieve licentie is € 42
Uw dossier wordt ter plaatse onmiddelijk nagekeken en vervolledigd indien nodig.

Tussen 2 a 3 weken ontvangt u thuis uw definitieve sportschutterslicentie. Vanaf dat moment ben je gemachtigd om
bepaalde wapens onmiddelijk aan te schaffen:

 • Pistolen in kaliber .22LR
  (bijv.: een Browning Buck Mark .22LR, Walther P22, S&W mod 41, Walther GSP,..)

 • Grendel of Lever-action vuurwapens ongeacht het kaliber
  (bijv.: Mossberg MVP kaliber .223Rem, Mauser kaliber 8x57IS, Howa M1500 kaliber.308Win, CZ 455 kaliber 22LR ...)

 • Enkelschots wapens, zowel gladde loop als getrokken loop
  (bijv.: Browning B725 cal 12, Winchester select energy trap cal 12, Baikal IZH-18MH .223Rem)
   

Elk jaar dient U op eigen initiatief de jaarlijkse geldigverklaring (VL12) in te vullen, de gevraagde stukken toe te voegen en rechtstreeks te verzenden naar FROS (Boomgaardstraat 22 bus 35, 2600 Berchem). Dit ten vroegste 2 maand en ten laatste 1 maand voor vervaldag van uw SSL!

Voor de herniewing (dus na 5 jaar) van uw schutterslicentie dient U de (VL11) te vervolledigen en eveneens de gevraagde documenten te voorzien. Doe dit ook tijdig (2 maand tot 1 maand) voor de uiterste geldigheid van uw SSL!
 

Wenst U over te gaan naar de aanschaf van:

 • een pistool in een ander kaliber dan .22LR (bijvoorbeeld Colt 1911 .45ACP, of CZ 75 9mm, of Grand Power X-Calibur 9mm, .. …)

 •  een Revolver (bijvoorbeeld een Smith & Wesson 686 .357M, Taurus Raging Bull .44M, Smith & Wesson 617 .22LR, ...…)

 • een pomp-actie vuurwapen (bijvoorbeeld een Mossberg 500 cal 12, een FN trombone .22LR, ...…)

 • een semi-automatisch karabijn (bijvoorbeeld Diamondback DB-15 .223Rem, CSA vz 58 Sporter 7,62x39, Grand Power Stribog SR9A2 9mm, Browning SA 22LR, ... …)


Dan dient U dit vergunningsaanvraagformulier in te vullen, samen met een kopie van je definitieve Sportschutterslicentie (voor –en achterkant) en attest van de schietclub dat er met het/de gevraagd€ kaliber(s) mag gevuurd worden.

De aanvraag zend je naar jouw provinciale wapendienst, https://www.wapenunie.be/portaal/wapenbezitters/nuttige-adressen
Na enkele weken zal u een betalingsuitnodiging ontvangen van uw wapendienst, dit is +- € 104 dossierskosten (ongeacht het aantal vergunningen/wapens u aanvraagt) Een vergunningsaanvraag kan tot 4 maand duren, waarna je met de ontvangen vergunning uw gekozen/besteld(e) wapen(s) kan ophalen.
 

Aarzel niet om ons te contacteren bij eventuele vragen of problemen!
Wij zullen u graag helpen bij het samenstellen van uw dossier!